Mijn gezin

Uw gezin is u uiteraard zeer dierbaar.

Wij helpen u dit optimaal te beschermen!

 

 • Familiale verzekering
  Uw winkelkar berokkent schade aan een auto op een parking.  De familiale polis vergoedt de tegenpartij na een vrijstelling.
 • Hospitalisatieverzekering
  Wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis, worden uw medische kosten vergoed.
 • Ongevallenverzekering
  Valt u thuis van de trap, dan worden uw medische kosten en eventueel blijvend letsel vergoed.
 • Gewaarborgd inkomen
  Wanneer u uw werk verliest door ziekte of ongeval, wordt een extra maandloon uitgekeerd, zodat u geen loonverlies lijdt.
 • Overlijdensverzekering
  Bij een plots overlijden van uw partner, ontvangt u het verzekerd kapitaal.
 • Uitvaartzorgplan
   Plan via  uw uitvaart en bespaar uw nabestaanden alle beslommeringen. 
 • Arbeidsongevallenpolis (wettelijk verplicht!)
  Tijdens het poetsen van de ramen, valt uw kuisvrouw van de ladder.  Haar medische kosten en loonverlies worden vergoed, ook bij een verkeersongeval op de weg van en naar het werk.

 

 

Vraag ons advies op basis van UW gezin- en beroepsituatie.

 

 

DKV app voor aangifte en inlezen Medicard

 

 

DKV Smile, gezonden tanden. Glimlach verzekerd!

 

 

Dela uitvaartzorg