Mijn verdediging

Indien u niet akkoord gaat met de afhandeling van uw schadedossier, is een onafhankelijke rechtsbijstand onontbeerlijk bij de verdediging van uw belangen. Ook wanneer u gekwetst geraakt bij een ongeval, wordt u verdedigd door uw rechtsbijstandsmaatschappij.

 

Verdediging van uw gezin

De hond van uw buurman bijt in uw been. U heeft recht op bijstand van een specialist geneesheer om een correcte vergoeding te vorderen.

 

Geschillen rond uw voertuig

De aansprakelijkheid wordt betwist na een verkeersongeval, u wordt gedagvaard na een verkeersovertreding of u heeft een conflict met de garagehouder over een slechte herstelling,… U wordt verdedigd en de erelonen van uw advocaat worden vergoed, alsook de gerechtskosten.

 

Geschillen bij schade aan uw woning

Bij een zware keukenbrand kan u een eigen expert aanstellen om u bij te staan tegenover de brandverzekeraar.

 

 Tip: uw polis kan uitgebreid worden met juridische bijstand bij contractuele geschillen, bij een arbeidsgeschil, bij discussie over erfenisrecht en dergelijke.

 

 

Wat indien u niet akkoord gaat met een verzekeraar, leverancier, tegenpartij...?

1. Bezorg ons uw versie van de feiten, met nodige bewijsstukken 

2. Bezorg ons de gegevens van de tegenpartij.

3. Bezorg ons dadelijk alle gerechtelijke documenten. 

 

De rechtsbijstandmaatschappij zal steeds in eerste instantie een minnelijke regeling nastreven. Indien er geen bevredigend resultaat wordt gehaald, wordt advies gevraagd aan een advocaat/expert naar eigen keuze.