Schade aan mijn bedrijf

Wat bij schade aan het gebouw of materiaal/koopwaar?

1. Voorkom verdere schade.

2. Neem foto's van de schade en de oorzaak ervan.

3. Bezorg ons uw versie van de feiten

4. Wij stellen de schade vast en zorgen voor een eventuele expertise.

5. Maak een lijst van de beschadigingen en bezorg bestekken.

6. Wij staan u bij tijdens de expertise.

7. Wij volgen uw dossier nauwgezet op tot de uitbetaling.

 

Wat indien u of uw personeel schade berokkent aan anderen tijdens de beroepsactiviteiten?

1. Bezorg ons de gegevens van de tegenpartij en uw werknemer.

2. Bezorg ons uw versie van de feiten

 

Wat indien uw personeel een arbeidsongeval heeft?

1. Bezorg ons spoedig een ingevuld aangifteformulier

2. Bezorg ons een medisch attest met vermelding van de werkonbekwaamheid en de kwetsuren

3. Bezorg ons alle originele medische kosten (zonder tussenkomst van mutualiteit).

 

Wat indien u langer dan een maand buiten strijd bent door ziekte of ongeval?

1. Bezorg ons een medisch attest met vermelding van de reden en periode van werkonbekwaamheid