Ziekte / ongeval

Wat indien u schade berokkent aan anderen?

Contacteer onze schadedienst via schade@zkvanhoof.be.

 

Wat bij opname in het ziekenhuis?

1. Overhandig uw kaart van uw hospitalisatiepolis aan het ziekenhuis bij opname, zodat de factuur rechtstreeks afgehandeld wordt met de verzekeringsmaatschappij

2. Bezorg ons een aangifteformulier 

3. Bezorg ons de onkostennota’s (na tussenkomst mutualiteit) + originele afrekening van de mutualiteit (de meeste maatschappijen vergoeden ook beperkt de kosten voor en na de ziekenhuisopname)

4. Bezorg ons de originele apotheeknota’s (met vermelding van arts en remgeld)

 

Wat bij een ongeval (sport- , verkeersongeval of ander ongeval thuis of elders)?

1. Bezorg ons een aangifte 

2. Laat de arts een medisch attest invullen (medisch attest)

3. Bezorg ons de eventuele ziekenhuisfactuur (na tussenkomst van mutualiteit) + originele afrekening mutualiteit en apotheeknota's

4. Indien het een arbeidsongeval betreft (= tijdens werkuren + arbeidsweg): onmiddellijk werkgever verwittigen en hem/haar alle originele medische kosten bezorgen (zonder tussenkomst van mutualiteit)

 

Wat indien u niet kan werken door ziekte of ongeval?

1. Bezorg ons een medisch attest ingevuld door de huisarts met vermelding van de medische aandoening, de duur en percentage van werkonbekwaamheid

2. Bij ongeval, bezorg ons eventueel de gegevens van de aansprakelijke tegenpartij

 

Wat indien uw partner/familielid overlijdt?

1. Bezorg ons de aangifte van overlijden

2. Bezorg ons een medisch attest met vermelding van de doodsoorzaak

 

Wat indien uw kuisvrouw/tuinman/babysit een ongeluk heeft tijdens de beroepsverplaatsing of tijdens het werk?

1. Bezorg ons een aangifte

2. Bezorg ons een medisch attest met vermelding van de medische aandoening en de duur en percentage van de werkonbekwaamheid 

3. Bezorg alle originele medische kosten (zonder tussenkomst van de mutualiteit)

 

 

DKV app voor aangifte en inlezen Medicard

DKV app voor Assurpharma

 

DKV medicard